Ayak Bileği Hastalıkları

image

Ayak Bileği Hastalıkları

Ayaklarımız, vücudumuzun tüm yükünü çeken, yeryüzüyle temasımızı sağlayan, çok önemli uzuvlarımızdır. Ayak ve ayak bileği hastalıkları deyince çocuk ve erişkinlerdeki düz tabanlık,düşük ayak, diyabetik ayak, romatolojik ayak, tendon problemleri, ayağın her türlü deformasyonu, topuk ve ayağın diğer kısımlarının ağrısı, yürüme bozuklukları, ayak bileği kıkırdak lezyonları, spor yaralanmaları, doğuştan deformasyonlar, parmak ve tırnak bozuklukları, nasırlaşmalar, topuk kırıkları ve buna bağlı sekeller gibi pek çok rahatsızlıklar aklımıza gelmektedir.

Ayak-Ayak Bileği Ağrı Nedenlerinden Bazıları  :

 • Sprain/Strain (Burkulma / Zorlanma) 
 • Tendinit /tenosinovit 
 • Kırıklar
 • İnflamatuvar artritler: Romatoid Artrit (RA), Ankilozan Spondilit (AS)
 • Artrozlar (Kireçlenme)
 • Kallositeler
 • Deformiteler (Şekil Bozuklukları)  : Halluks rijidus, halluks valgus, pes planus (Düz Taban) 
 • Nörojenik ağrı
 • Tarsal tünel
 • Morton nöroma
 • Kompleks bölgesel ağrı sendromları
 • Lomber disk hernileri
 • Avasküler nekroz: Freiberg sendromu
 • Tümörler               
        Düşük Ayak Sendromu : Kas veya sinir hasarına bağlı olarak ayakta dorsifleksiyon ve eversiyon kaybı yani ayağı bilekten yukarı doğru kaldırma ve dışarı doğru oynatma yetisinin kaybı demektir. Düşük ayak tanısı genellikle doktorunuzun yaptığı fiziksel ya da nörolojik muayene sırasında konur. Hastalar her iki topukları üzerinde yürüme egzersizini gerçekleştiremezler. Fiziksel muayenede düşük ayak izlendikten sonra sebebe ve tanıya yönelik olarak araştırmalar yapılır.
        Parmak Deformitesi : Deformite yani şekil bozukluğu, ayağın diğer parmaklarında da olabilir. En sık ikinci ve beşinci parmaklarda görülürler. Başparmakta en sık karşımıza çıkan problem “halluks valgus” diye bilinen, başparmağın dışa doğru dönmesi ve çıkıntı gibi bir şişlikle kendini gösteren deformitedir. Bazen o kadar ileri olur ki başparmak ikinci parmağın altına girebilir. Kadınlarda daha sık görülür. İleri seviyeler için cerrahi operasyon düşünülebilir. 
  Çekiç Parmak : Çekiç parmak deformitesi ayakta en sıklıkla tedavi edilen küçük parmak deformitesidir. Genellikle çekiç parmak oluşumu altında sıkı ayakkabı giyimi sonucu oluşan basının parmağı geriye doğru getirmesi etkindir. Bükülebilir çekiç parmak deformitesi genellikle yumuşak doku gevşetme veya tendon transfer tekniği ile düzeltilebilmektedir.
Pes Ekinovarus : Doğuştan çarpık ayak (DÇA), 1–2/1000 canlı doğumda karşılaşılan, belki de yoğun tedavi gerektiren en sık doğumsal ortopedik anormalliktir. Günümüzde hemen hemen tüm ortopedi hekimleri tarafından kabul edilen görüş, idiyopatik çarpık ayağın başlangıç tedavisinin cerrahi dışı tedavi olduğudur. Yine, çoğunluk tarafından kabul edilen diğer bir görüş ise tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar yararlı olacağı yönündedir. Konservatif tedaviye dirençli bir deformitede son çare cerrahi düzeltmedir. Cerrahi gevşetme tüm patoanatomik yapılara uygulanmalıdır.
Pes Planus (Düz Tabanlık): Çocukluk çağında aileleri hekime yönlendiren en önemli nedenlerden biridir. İlk üç yaşta, ayak altı yumuşak doku yapılarından dolayı düztabanlık tanısı konulamaz. Çoğu pes planus esnektir, sorun oluşturmaz ve tedavi gerektirmez. Nadiren, pes planusun altında daha ciddi sorunlar yatabilir. Aşil kısalığı, ayak bileği, subtalar eklem hareket açıklığı sorunları ve ağrısı olan olgularda dikkatli olunmalı, ayrıntılı araştırmaya gidilmelidir.

 

WhatsApp